RT 35 Hasselt een tafel die geeft een tafel die leeft !

Doel van de tafel:

De associatie verwezenlijkt haar doel door organisatie van vergaderingen, conferenties, debatten en alle soortgelijke activiteiten, waarbij elk politiek, confessioneel, taalkundig en rasproselitisme verboden is.

De Ronde Tafel is geen vriendenclub, maar een club voor vriendschappen.

De leden van RT35 vergaderen minimum twee avonden per maand. Verder nemen we deel aan regionale, nationale of internationale vergaderingen en activiteiten.

Voorts staat een Ronde Tafel ook ten dienste van de gemeenschap. Dit doen we zowel door logistieke steun (bijvoorbeeld door onze helpende handen aan te bieden), als via financiƫle steun aan wel overwogen goede doelen.

De vriendschap onder jonge mannen in het kader van hun beroeps- en sociale bezigheden bevorderen.
Activiteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling der hoogste idealen zowel op burgerlijk als op beroepsgebied.
Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren bevorderen en uitbreiden.
De uitstraling der associatie doorheen de wereld begunstigen